Loading...
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
poniedziałek, 09 grudnia 2013 15:35

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

NIEPOKALANA

Pierwszy raz w odnowionej liturgii
Kościół daje nam możliwość świętowania
w drugą niedzielę Adwentu w roku A
Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Tej,
która w zbawczych wyrokach Bożych
została odwiecznie wybrana i przygotowana
na Matkę Syna Bożego – «Emmanuela» (por. Iz 7,14, Mt 1,23),
którego hebrajskie imię: «Jehoszua»
oznacza: «Jahwe jest zbawieniem».

Stajemy więc dziś w pokorze naszej wiary
wobec wielkiej tajemnicy zbawienia,
opisanej nam w Świętej Księdze
Bożego Objawienia, którą czytamy
w dzisiejszej liturgii Bożego słowa
wspominając pierwszych naszych rodziców
w sytuacji ich grzechu nieposłuszeństwa
wobec Bożego nakazu, by «nie jedli owoców
z drzewa poznania dobra i zła» (por. Rdz 2,17; 3,3.11).

Czytaj dalej…
XXXIII Niedziela Zwykła
niedziela, 17 listopada 2013 23:55

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

KONIEC ŚWIATA

Fragment Ewangelii, który czyta nam Kościół dzisiaj,
w XXXIII niedzielą zwykłą w roku C,
jest najbardziej przerażającą wizją tego,
co rozumiemy pod pojęciem: «końca świata».

Mieszają się w niej wydarzenia historyczne
z apokaliptycznym obrazem wydarzeń,
które zapowiadają powtórne przyjście Chrystusa,
w Paruzji czasów eschatologicznych.

Czytaj dalej…
XXXII Niedziela Zwykła
niedziela, 10 listopada 2013 23:32

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

ŻYCIE PO ŻYCIU

«Wierzę w… ciała zmartwychwstanie i życie wieczne»,
to dwa ostatnie artykuły z «Wyznania Wiary»,
które przypomina nam dzisiaj Kościół
w perykopie Ewangelii na XXXII niedzielę zwykłą w roku C.

Kwestię tą jako kontrowersję związaną z przepisem
pochodzącym od Mojżesza, Prawodawcy Izraela,
przedstawiają Jezusowi saduceusze,
«którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania» (Łk 20,27).

Czytaj dalej…
XXXI Niedziela Zwykła
poniedziałek, 04 listopada 2013 20:36

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

ZBAWCZA MISJA SYNA CZŁOWIECZEGO

Wydarzenie z Jerycha – z dzisiejszej Ewangelii –
wskazuje na zbawcze prerogatywy Jezusa,
który potwierdza swoim postępowaniem,
że «Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19,10).

On, jak Dobry Pasterz, szuka zagubionej owieczki,
by ją znalazłszy, przyprowadzić do owczarni.
Tym razem owieczką jest «pewien człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty» (Łk 19,2).

Czytaj dalej…
XXIX Niedziela Zwykła
poniedziałek, 21 października 2013 16:19

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

MODLITWA WIARY

Modlitwa wymaga od proszącego jego wiary,
taka może być konkluzja dzisiejszej Ewangelii
z XXIX niedzieli zwykłej w roku C,
taka też jest prawda o naszym istnieniu
najpierw wobec Boga i Jego Świętych,
a później także wobec tego świata.

Cóż bowiem może człowiek
tak sam z siebie,
gdyby nie było Boga,
Stwórcy wszelkiego bytu,
gdyby nie Jego łaska
podtrzymująca wszystko w istnieniu.

Czytaj dalej…
« pierwsza   « poprzednia   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   następna »   ostatnia »