Loading...
27. października 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela Zwykła

27 października 2019 roku

 

 1. W związku z ogłoszeniem przez Ojca Świętego Franciszka października 2019 roku jako Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Kościele, możemy złożyć dzisiaj ofiarę do puszek na rzecz misjonarzy i działań misyjnych.

 2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, odprawianych codziennie o godz. 17.30 w niedzielę o godz. 16.15. Do uczestnictwa w różańcu zapraszamy dorosłych, obowiązkowo młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas VI, VII i VIII oraz dzieci.

 3. W środę w kościele o godz. 19.00 próba dla młodzieży, która w tym roku przyjmie sakrament bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

 4. W piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Msze św. w naszym kościele o godz. 07.30, 09.00 i 17.00. Udając się na cmentarze nie zapomnijmy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy: kwiaty i znicze są wyrazem tylko naszej zewnętrznej pamięci, istotą pozostaje modlitwa.

 5. W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszej świątyni o godz. 07.30 i o godz. 18.00. W tym dniu wierni mogą zyskać, (jeden raz) odpust zupełny, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół i odmówić tam Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, zachowując inne zwykłe warunki (spowiedź sakramentalną, Komunię świętą, modlitwę według intencji Ojca Świętego).

 6. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy (choćby myślnie) za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące.

 7. Zbliżający się listopad przypomina nam o modlitwie za zmarłych. Przyjmujemy na wypominki oktawalne i roczne. Dziękujemy za złożone przy tej okazji ofiary według życzliwości i możliwości. Wydrukowane formularze do wpisania imion i nazwisk zmarłych za których chcemy się modlić wyłożone są na stoliku przy bocznym wyjściu.

 8. Różaniec połączony z wypominkami oktawalnymi w piątek 1 listopada o godz. 16.00, po nim o godz. 17.00 Msza św. oktawalna w intencji zmarłych polecanych w czasie modlitwy różańcowej. W sobotę różaniec za zmarłych o godz. 17.00, po nim o godz. 18.00 Msza św. oktawalna.

 9. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota listopada. Chorych z komunią św. z racji I piątku odwiedzę w czwartek.

 10. W piątek 1 listopada możemy spożywać pokarmy mięsne.

 11. W październiku ze względu na nabożeństwa różańcowe kancelaria parafialna we wtorek i czwartek jest czynna od godz. 16.50 do godz. 17.20.

 12. Zachęcamy do nabywania tygodnika katolickiego „Niedziela”.