Loading...
26. kwietnia 2020 r.

Niedziela 26.IV.2020 r.

08.00 + Kazimiera w 4 r. śm., Jerzy w 24 r. śm. Gołąb – od córki i syna

09.30 + Ryszard Baranowski – od żony Ewy

11.30 W int. Bogdana w 75 r. ur. o Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej – od żony Ireny, dzieci i wnuków

17.00 + Janina Aniśko – od wnuczki Moniki z mężem i prawnuczkami


Poniedziałek 27.IV.2020 r.

07.30 Za Parafian

18.00 + Wanda Kuśmierska – od wnuczki Justyny z córką


Wtorek 28.IV.2020 r.

07.30 + Iwona Rozpondek – od Alfredy Kordiaczyńskiej

18.00 + Wanda Kuśmierska – od Marii Chmurzyńskiej i rodziny Dyjan


Środa 29.IV.2020 r.

07.30 Za Parafian

18.00 + Daniela Żugaj – od córki Ewy z mężem


Czwartek 30.IV.2020 r.

07.30 + Elżbieta Michalska w r. śm. – od koleżanek z pracy

18.00 + Arkadiusz Blachnicki w 20 r. śm. – od żony i syna 


Piątek 01.V.2020 r.

07.30 + Edward Rakowski (1 Msza św. greg.) – od sióstr Anny, Wiesławy, Teresy i Danuty

18.00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata


Sobota 02.V.2020 r.

07.30 + Edward Rakowski (2 Msza św. greg.) – od sióstr Anny, Wiesławy, Teresy i Danuty

18.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi


Niedziela 03.V.2020 r.

08.00 + Justyna Rybak

09.30 + Edward Rakowski (3 Msza św. greg.) – od sióstr Anny, Wiesławy, Teresy i Danuty

11.30 W int. Marcela w 5 r. ur. i w int. Róży w 2 r. ur. Tame o Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej – od babci i rodziców

17.00 + Janina Aniśko – od szwagierki Krystyny z mężem Władysławem i dziećmi