Loading...
Historia parafii

Kaplica

Parafia została ustanowiona przez biskupa Stanisława Nowaka 5 stycznia 1991 r., a teren wydzielony z parafii Świętej Rodziny , NMP Zwycięskiej i św. Stanisława Kostki.

Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Pękalski , dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny. Parafia ta użyczyła mu początkowo mieszkanie, a proboszcz - ks. Bronisław Preder rozpoczął, jeszcze przed powołaniem parafii, budowę tymczasowej kaplicy-baraku na placu przy ul. Mickiewicza 5/17.

W kaplicy tej, którą ukończył i wyposażył we wszystkie utensilia już ks. A. Pękalski, pierwsza Msza św.została odprawiona w noc Bożego Narodzenia 1990 r. Biskup Stanisław Nowak w dzień Bożego Narodzenia tegoż roku o godz. 18.00 odprawił Mszę św. i poświęcił kaplicę, rozpoczynając w ten sposób systematyczną służbę Bożą dla tworzącej się wspólnoty.
 

Plany i początki budowy

Rozwiązywanie problemów związanych z dzierżawą działki a później z przekładaniem mediów, tak, by na placu można było budować, trwało długo i okazało się bardzo kosztowne. Budowę plebanii udało się rozpocząć w 1994 r. Była ona konieczna.Ksiądz mieszkał w warunkach bardzo trudnych, w starym domu przeznaczonym do rozbiórki.

W 1995r. wykonany został projekt budynku przyszłej świątyni - Pracownia Architektoniczno - Budowlana JANINA DUNAL. Fundamenty kościoła zaczęto budować w roku 1996. Do 1998 r. udało się ukończyć budowę części domu parafialnego w stanie surowym otwartym, oraz część stóp fundamentowych pod przyszły kościół.

Następca ks. A. Pękalskiego od października 1998 r. – ks. Sławomir Bartoszuk podjął prace związane z ukończeniem domu parafialnego. Założył przyłącza elektryczne i gazowe, instalację elektryczną i CO, wytynkował pomieszczenia i zamontował okna. W następnym roku duszpasterze mogli już zamieszkać na plebanii.

Powstawanie Świątyni

20 kwietnia 1999 r. dokończono wylewać brakujące stopy fundamentowe i zaczęto wznosić mury świątyni – firma KARBUD. 30 czerwca 1999 r. abp Stanisław Nowak dokonał podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego oraz położenia kamienia węgielnego wmury wznoszonej świątyni. W grudniu tegoż roku przystąpiono do zakładania konstrukcji dachowej.

W Wielki Czwartek 20 kwietnia 2000 r. została odprawiona pierwsza Msza w. w nowym kościele. Przez kolejne lata prowadzone były prace budowlane: instalacje elektryczna i gazowa, tynkowanie, murowanie zakrystii i sali spotkań, wylewki posadzek, ocieplenie ścian kościoła i tynk akrylowy. Marmurowa posadzka w prezbiterium, płytki na kościele, ławki, ołtarz główny i dwa boczne, ambona i chrzcielnica (projekt ks. prof. Bogdan Bajer), tabernakulum i postumenty pod figury świętych. Wystrój wnętrza (projekt i wykonanie - artysta rzeźbiarz: Piotr Długopolski) postacie świętych patronów św. Andrzeja i Benedykta, oraz postać Chrystusa górująca nad świątynią oraz stacje Drogi Krzyżowej. Projekt i wykonanie parkingu przed kościołem i elektroniczny organista wspierający śpiew w kościele.