Loading...
Historia
środa, 02 lipca 2014 11:15

Pierwsze kroki założenia FZŚ przy parafii św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta zostały podjęte przez proboszcza parafii księdza Andrzeja Pękalskiego w czerwcu 1994 roku. W lipcu 1994r. zostały przeprowadzone rekolekcje franciszkańskie przez ojca Jeremiasza asystenta duchowego z ramienia Rady Regionu FZŚ w Częstochowie. Chęć przygotowania się do wstąpienia i przyjęcia do Wspólnoty Świeckiej Rodziny św. Franciszka z Asyżu wyraziły 23 osoby.    

Cztery osoby:

Zielińska Alicja-                  14 lipca 1977

Pajerska Józefa-                     14 lipca 1977

Pajerski Jan-               14 lipca 1977

Strzyżewska Janina-   03 luty 1991

przez uroczystą konsekrację były już przyjęte do Wspólnoty Świeckiej Rodziny św. Franciszka z Asyżu. One stały się zalążkiem do stworzenia w/w wspólnoty przy parafii. Spotkanie założycielskie odbyło się 24 lipca 1994 roku. Po Mszy Św. o godz. 1700 odbyła się kapituła, na której wybrano Radę Wspólnoty:

Przełożona:                 Janina Strzyżewska

Z-ca przełożonej:        Józefa Pajerska

Skarbnik:                    Janina Małolepsza

jak również niżej wymienione osoby złożyły postulat do FZŚ:

Biniecki Stanisław

Borecka Genowefa

Kucharska Kazimiera

Kordowina Cecylia

Małolepsza Janina

Ptaszek Helena

Taranek Jadwiga

Węgorek Maria

Urbańska Janina.

W czerwcu 1995 roku przełożona wspólnoty J. Strzyżewska zwróciła się na wniosek   ks. proboszcza A. Pękalskiego do Arcybiskupa Metropolity Częstochowy Stanisława Nowaka z prośbą o wyrażenie zgody na założenie Wspólnoty Świeckiej Rodziny św. Franciszka z Asyżu przy parafii stosownie do kanonu 312 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego Potwierdzenie aktu powołania Wspólnoty uzyskano z dniem 21.09.1995 l. Dz.862.       4.10.1995 w święto patrona św. Franciszka 8 osób wstąpiło do nowicjatu,

6 z nich w 1996 r. przyjęło profesję wieczystą.

Odeszli do Pana:

Alicja Zielińska- 1995r

Jadwiga Taranek-1996r

Józefa Pajerska-1998r

Jan Pajerski-   2000r.

W czerwcu 1998r. przeprowadzono w naszej parafii „niedzielę powołań” z konferencjami o tematyce franciszkańskiej pod nadzorem ojca franciszkanina Sylwestra. Na głos św. Franciszka odpowiedziały dwie osoby: Maria Bendkowska, Jerzy Czak . 25 kwietnia 1999r. odbyła się kolejna kapituła, której przewodniczyła przełożona FZŚ Rady Regionu Cz-wy Stefania Kreczko z asystentem duchowym regionu ojcem Damazym Wyrobą. Wybrano Radę Wspólnoty FZŚ:

przewodnicząca-Janina Strzyżewska, z-ca przewodniczącej- Maria Bendkowska, skarbnik- Janina Małolepsza i 5 osób radnych wspólnoty. Od 2008r. Radę Wspólnoty FZŚ stanowili: przewodnicząca- Maria Bendkowska, z-ca przewodniczącej- Janina Małolepsza i 2 osoby radnych wspólnoty. Ostatnia kapituła odbyła się w 2012r. Przewodniczył jej przełożony FZŚ Rady Regionu Częstochowy Ryszard Jałmużniak.