Loading...
Franciszkański Zakon Świeckich

FZŚ to wypróbowana w Kościele droga do naśladowania Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu dla ludzi żyjących w świecie, w małżeństwie, samotnie oraz dla kapłanów. Aby nasza droga stała się drogą ewangelii, braterstwa, radości, pokoju, przemiany serca i sposobu myślenia, ufności w Opatrzność, pokory, prawdy czy służby drugiemu człowiekowi codziennie przed pierwszą mszą świętą zapraszamy do udziału w modlitwie porannej.

Ufni w Panu, serdecznie zapraszamy:

trzecia niedziela miesiąca

Jeśli TY chcesz pójść za NIM

FZŚ czeka na CIEBIE.