Loading...
XXV Niedziela Zwykła (program misji)
sobota, 17 września 2011 22:00

Program misji w par. św. Andrzeja Świerada i Benedykta - 
24-30 września 2011r.

prowadzonych przez   ks. kan. dr Włodzimierza Cyrana ze Wspólnotą Przymierza Rodzin MAMRE   

“Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1,18)Sobota  24.IX.2011r.

16:00    Koncert ewangelizacyjny.                 

 Słowo życia: „Bóg jest miłością”
 Temat: Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan zbawienia".

18:00    Msza św. w intencji o uzdrowienie, z nauką misyjną ks.dr Włodzimierza Cyrana.

20:00    Modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie z posługą charyzmatyczną darami uzdrowień i
               proroctwa. Śpiewa zespół ewangelizacyjny.

21:00    Apel jasnogórski i dalszy ciąg modlitw wstawienniczych.

 

Niedziela 25.IX.2011 r.

Słowo życia: “Jezus rozkazał gorączce i opuściła teściową”.

Temat: Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i daje nam zbawienie, objawiając miłosierne oblicze Ojca. Uzdrawiająca moc Ducha Miłości, którego posyła Zmartwychwstały. Uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne.

7:00       Msza św. z nauką (x.G.).

9:00       Msza św. z nauką (x.Wł.C.).

10:30     Msza św. z nauką (x.Wł.C.).

12:00     Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców (x.G.).

15:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego i medytacja biblijna o uzdrowieniu wewnętrznym (Mk
               1,40nn) (x.G.).

17:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych (x.Wł.C.).

19:00     Modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie – posługa charyzmatami proroctwa i uzdrowień.

21:00     Apel jasnogórski i dalszy ciąg modlitw wstawienniczych.

 

Poniedziałek  26.IX.2011r.

Słowo życia: „Słowo Jezusa było pełne mocy”.

Temat: Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i zbawia nas od grzechu, śmierci i szatana, udzielając nam swej mocy wyprowadza z niewoli do wolności od zła, nałogów, przekleństw i zniewolenia okultyzmem, spirytyzmem, czarami, magią, wróżbiarstwem, satanizmem... (woda święcona, kropielnice).

7:30       Msza św. bez nauki.

9:00       Msza św. z nauką (x.Wł.C.) i wyrzeczenie się zła. Modlitwy wstawiennicze o uwolnienie.

15:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:00     Msza św. z nauką dla dzieci (x.G.).

17:30     Koncert ewangelizacyjny.

18:00     Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych  (x.Wł.C.) i wyrzeczenie się zła.

19:45     Modlitwy wstawiennicze o uwolnienie.

21:00     Apel jasnogórski i dalszy ciąg modlitw wstawienniczych.

 

Wtorek  27.IX.2011r.

Słowo życia: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

Temat: Zmartwychwstały przebacza grzechy, daje  swego Ducha, powołuje i posyła. Wezwanie do uznania grzechu, do pokuty i spowiedzi św.

7:30        Msza św. bez nauki.

9:00        Msza św. z nauką (x.Wł.C.)  o uzdrowienie i posługa uzdrawiania.
 
15:00      Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:00      Msza św. z nauką dla dzieci (x.G.).

17:30      Koncert ewangelizacyjny.

18:00      Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych (x.Wł.C.).

20:00      Modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie i posługa uzdrawiania.

21:00      Apel jasnogórski i dalszy ciąg modlitw wstawienniczych.

 

Środa  28.IX.2011r. Dzień pojednania.

Okazja do spowiedzi 8:00 – 10:00   15:00 – 19:00.

Słowo życia: „Wyprawił dla Jezusa wielkie przyjęcie u siebie w domu”.

Kerygmat: Wezwanie do oddania życia Chrystusowi, do osobistego  przyjęcia Go. Co to znaczy przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, aby kierował naszym życiem. Wezwanie do oddania życia Chrystusowi – ODNOWIENIE PRZYMIERZA.

7:30        Msza św. bez nauki.

9:00        Msza św. z nauką (x.Wł.C.)oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i przymierza z
                Bogiem.

15:00      Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:00      Msza św. z nauką dla dzieci (x.G.).

17:30      Koncert ewangelizacyjny.

18:00      Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i
                przymierza z Bogiem.

20:00      Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i indywidualne błogosławieństwo dla małżonków i
                 ich rodzin. Modlitwy z posługą charyzmatami proroctwa.

21:00      Apel jasnogórski i dalszy ciąg modlitw wstawienniczych.

 

Czwartek  29.IX.2011r.

Słowo życia: „Jezus przywołał uczniów i wybrał spośród nich Dwunastu”.

Temat: „Przyjmijcie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica...”. Maryja-Oblubienica Ducha Świętego. Modlitwa o Ducha Świętego i Jego dary.

7:30        Msza św. bez nauki.

9:00        Msza św. z nauką. Modlitwy wstawiennicze o wylanie Ducha Świętego.

15:00      Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:00      Msza św. z nauką dla dzieci (x.G.).

18:00      Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych.

20:00      Modlitwy wstawiennicze o wylanie Ducha Świętego i Jego darów.

 

Piątek  30.IX.2011r. Dzień peregrynacji Krzyża.

Słowo życia: „Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i nauczał”.

Temat: Nowy styl życia chrześcijanina według przykazań w Duchu Świętym. Integralne elementy życia chrześcijańskiego zapewniające wzrost duchowy. Słowo i łaskę Eucharystii wprowadzać w czyn.

7:30       Msza św. bez nauki.

9:00       Msza św. z nauką (x.Wł.C.).

15:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga krzyżowa: Jak budować przyjaźń z Jezusem.

17:00     Koncert ewangelizacyjny w oczekiwaniu na Krzyż (śpiew Mamre, komentarz ks.
               WłC). Przyjęcie Krzyża. 

ok. 18:00  Msza św. z przyjęciem Krzyża – Ks. Bp.

20:00     Adoracja Krzyża (Parafianie).

 

Sobota  1.X.2011r

7:30       Msza św. z nauką.

9:00       Msza św. z nauką.

15:00     Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16:00     Msza św. Na pożegnanie Krzyża.