Loading...
II Niedziela Adwentu
niedziela, 18 stycznia 2015 12:45

„Oto wasz Bóg! Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę”. W słowach tych prorok Izajasz zapowiada nadejście Chrystusa. W czasach starotestamentalnych zapowiedź ta odnosiła się przede wszystkim do Bożego Narodzenia w Betlejem, gdyż naród wybrany wyczekiwał Mesjasza. Dziś słowa te odnoszą się do pamiątki tamtego wydarzenia, które będziemy przeżywać w czasie nadchodzących świąt.