Loading...
XXIII Niedziela Zwykła
niedziela, 07 września 2014 21:14

„Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy" (Mt 18,15)

Współczesny człowiek nie potrafi słuchać drugiego, nie potrafi mu poświęcać czasu, nie potrafi być „dla", a jest raczej „w" – w swoim świecie egoistycznych potrzeb. Taki człowiek nie potrafi przyjmować uwag, które są kierowane pod jego adresem.
O takich między innymi ludziach mówi dzisiejsza Ewangelia. Jezus, podając kilka sposobów upominania, sugeruje, że każdy z nas spotyka ludzi, którzy nie potrafią przyjmować uwag, napomnień czy nagan. Słowa z tej Ewangelii najczęściej traktuje się jako swoisty instruktaż upominania.
Można jednak w kontekście tych pouczeń zapytać:
Co uczynić, aby być człowiekiem wrażliwym na uwagi?
Jakie trzeba posiadać cechy charakteru, aby dać się upomnieć?
Po pierwsze, każdy z nas powinien przyjmować upomnienie,
które wypływa z wewnętrznej potrzeby drugiego i nie jest krytykanctwem, lecz krytycznym podejściem do naszego postępowania.
Po drugie, aby przyjąć upomnienie drugiego człowieka, trzeba posiadać, choć w niewielkim stopniu, pokorę!
Po trzecie, aby umieć przyjąć uwagi od innych, trzeba szukać pomocy u Boga.