Loading...
XXII Niedziela Zwykła
niedziela, 31 sierpnia 2014 11:52

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 16,25)

Madeleine Debrel napisała tak: „Każdego dnia z rąk Boga otrzymujemy dzień. Bóg daje nam dzień przygotowany przez Niego samego. Nie ma w nim nic «za dużo» i nic «niewystarczającego», nic «obojętnego» i nic «zbędnego». Jest to arcydzieło, które prosi, aby je przeżyć. Patrzymy nań, jak na kartkę z notesu z zapisanymi cyframi i datą. Traktujemy go lekko, jak kartkę papieru. Gdybyśmy mogli przeniknąć tajniki świata i zobaczyć, jak ten dzień wyłaniał się z otchłani wieków, pojęlibyśmy wartość jednego człowieczego dnia".

 „Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było. (...) Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić Wielkim Nieobecnym (...)" uświadomił nam to Jan Paweł II. Jakże często czynimy to i my, uczniowie Jezusa, kiedy nie myślimy o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie – przeciwstawiamy się Bogu. Dzieje się tak wówczas, gdy nie dbamy o swoje nawrócenie, zaniedbujemy odnawianie umysłu i nie uczymy tego, by coraz lepiej rozpoznawać, „jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe".
Właśnie o tym mówi nam dziś św. Paweł, który wręcz błaga nas przez miłosierdzie Boże, abyśmy się tego nauczyli i realizowali w swoim życiu każdego dnia.