Loading...
Zesłanie Ducha Świętego
niedziela, 08 czerwca 2014 16:14

Duch Święty daje sercu radość i orzeźwienie.
W czasach smutku, stresu, problemów musimy mieć w sobie Jego dary,
by każdego dnia z rozpogodzoną twarzą patrzeć w przyszłość!
Duch Święty rozjaśnia serca ludzi wierzących.
Bez niego nikt z nas nie osiągnie doskonałości!
Tylko współpracując z Jego natchnieniami, czynimy wielkie postępy na drodze zbawienia.
Duch Święty daje szczęście i męstwo w przeciwnościach.
On daje nam niezwykłą moc, którą wypalamy nasze złe przyzwyczajenia i nałogi,
by żyć Bogiem już tu na ziemi.
On nas przenika swoją subtelnością i delikatnością.
On kieruje nas na wyżyny świętości.
Nie tylko pokazuje drogę do nieba, ale pomaga na niej wytrwać!
Dlatego zjednoczeni w naszej wspólnocie parafialnej wołajmy:
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY. Amen.