Loading...
Wielkanoc
wtorek, 22 kwietnia 2014 08:05

Zmartwychwstały Chrystus wita swych uczniów słowami: 
„Pokój wam...  to Ja jestem...” Łk 24,36.39


Niech pokój Chrystusa Zmartwychwstałego napełni nasze serca, niech przenika i rozjaśnia nasze codzienne życie.
Jego żywa obecność w Słowie i w Eucharystii niech będzie dla nas mocą do radosnego i odważnego świadczenia o Jego miłości wobec każdego człowieka. 

Z radosnym Alleluja i darem modlitwy:

  Ks. Sławomir Bartoszuk - proboszcz
  ks. Andrzej Witek - wikariusz
  ks. Stanisław Ambroży - kapelan
  ks. Krzysztof Bednarek - Salezjanin